تحلیل کسب ‌و کار

کارآفرینی

درباره من

غلامرضا ایسوند

غلامرضا ایسوند، مشاوره راه اندازی رونق و مدیریت کسب و کار.

نمایش مشخصات عمومی